St. Michaelis-Kirche, Englische Planke, 20459 Hamburg - Neustadt (1977)