HTC-Turm, Am Kaiserkai, 20457 Hamburg - HafenCity (2005)