Luruper Hauptstr., 22547 Hamburg - Bahrenfeld (2002)